Hotline: 094.4440235
Thông tin chuyển khoản: Lê Văn Toàn
Vietcombank Kiên Giang : 0091000579900
Sacombank Kiên Giang : 070049500821
Agribank Kiên Giang : 7711205017970